ТОП-ГЕО

Геодезия, проектиране, кадастър, gps - измервания, GIS - София и Враца

Фирма Топ Гео е създадена през 1995 година и е със седалище гад София. Дружеството е специализирано в извършването на:

  • геодезически услуги;
  • маркшайдерски услуги;
  • трасиране на сгради;
  • изработване на регулационни планове;
  • вертикално планиране;
  • изработка кадастрални карти;
  • геодезически снимки.

Фирма Топ Гео град София гарантира коректност и високо качество при изпълнение на поетите ангажименти.