ТОП-ГЕО
Геодезия, проектиране, кадастър, gps - измервания, GIS - София и Враца

Заснемане на изградени сгради, подземни комуникации и издаване на Удостоверение по чл. 54а от ЗКИР

Фирма Топ Гео в град София е специализирана в изработването на геодезически снимки. Целта на геодезическо заснемане е, за да се определи положението на характерни точки, които се нанасят в: 

  • план;
  • цифров модел;
  • карта.

Топ Гео предлага геодезично заснемане, което е необходимо за контрол по време на строителството.