ТОП-ГЕО
Геодезия, проектиране, кадастър, gps - измервания, GIS - София и Враца

Изработване на проекти за вертикално планиране

Фирма Топ Гео в град София изработва проекти за вертикално планиране. Задачата на вертикалната планировка е лесно повърхностното оттичане на води от дъжд или сняг. Вертикалното планиране определя: 

  • подпорни стени;
  • пътеки;
  • площадки;
  • стълбища;
  • наклони на даден обект.

Топ Гео предлага консултации за своите клиенти относно извършваните геодезически услуги.