ТОП-ГЕО
Геодезия, проектиране, кадастър, gps - измервания, GIS - София и Враца

Трасиране на имотни граници

Фирма Топ Гео град София извършва трасиране на сгради. Трасирането на сгради е дейност, която се извършва след изготвянето на вертикалното планиране. Тази геодезическа услуга се извършва преди започването на строителство ( на сграда или съоръжение ).

Топ Гео разполага с модерна техника и извършва трасирането в изключително кратки срокове. Предлага трасиране с висока точност.

При нужда от консултации относно трасирането, можете да посети офиса на фирмата.