ТОП-ГЕО
Геодезия, проектиране, кадастър, gps - измервания, GIS - София и Враца

Геодезически дейности, свързани със заснемане и проектиране на сгради и съоръжения, като терени за изграждане на търговси площи на веригата Penny Market, базови станции на телекомуникационните оператори, бензиностаннции от веригите Shell и Лукойл, търговски площи от веригата Praktiker и много други;